Link Search Menu Expand Document

Odoli Odola Odola Odola Okiwe Yo

CALL:

common spelling common pronunciation
Odoli odola odola odola okiwe yo. oh-doh-lee oh-doh-lah oh-doh-lah oh-doh-lah oh-key-way~yoh

RESPONSE:

Same as call.

Maintained by Stephanie Frantz